Beleidsadviseur bij Dak kindercentra in Den Haag (24-32 uur per week)

 

Donderdagochtend 08.30 uur start jouw dag op het stadhuis. De stedelijke werkgroep ‘monitoring Harmonisatie’ neemt in een vergadering het gestelde doel over de kwaliteitsverhoging  onder de loep. Jij levert daarbij input over de gevolgen in de kinderopvang. Daarnaast zal je de belangrijkste punten uit de vergadering verwerken in een adviesnotitie aan het MT van Dak. Daarna spring je op je fiets voor overleg op het hoofdkantoor met de projectgroep Integraal Kindcentrum (IKC). Na afloop van dit overleg is aan jou de taak om een notitie voor de stuurgroep IKC voor te bereiden. Hierin blik je terug op de projectdoelstelling, je evalueert de behaalde resultaten en stelt vervolgstappen voor. Samenwerken in het belang van de kinderen met de visie van Dak als uitgangspunt staat daarbij voorop. Volgende week staat een overleg gepland met de Regiomanagers over de invoering van de nieuwe eisen aan de beroepskracht-kindratio (BKR) en je stemt de acties daarvoor tijdens de lunch nog even af met de collega’s van jouw afdeling. Die middag ga jij aan de slag met de uitwerking daarvan in een beleidsnotitie, zodat dit stuk volgende week kan worden besproken. De dag zit er al weer bijna op maar je hebt nog even tijd om je voor te bereiden op de dag van morgen. Je hebt dan een afspraak met de Jeugdhulporganisatie waar Dak nieuwe samenwerkingsplannen mee ontwikkelt en je bereidt deze kort met de Bestuurder voor. Tot slot lees je nog één keer jouw opmerkingen bij een voorstel ten behoeve van een gecombineerde VVE- en taalscholing. Morgen heb je overleg met de HR-adviseur, de Pedagoog en de Regiomanager om met elkaar te besluiten of de hiervoor beschikbare VVE-subsidie kan worden aangevraagd. Met een glimlach ga je naar huis, terugkijkend op een enerverende dag waar je met collega’s en samenwerkingspartners hebt gewerkt aan de pedagogische kwaliteit van de dienstverlening van Dak kindercentra.

DAK kindercentra staat voor meer dan 100 jaar kwaliteit. Sinds de oprichting in 1912 heeft zij generaties kinderen onder haar hoede gehad en is zij uitgegroeid tot een robuuste organisatie met 60 kindercentra in Den Haag, Voorburg en Rijswijk. Door deze ervaring heeft DAK veel kennis opgebouwd in het werken met kinderen. Zij gelooft in de waarde van kinderopvang en weet wat kinderen nodig hebben. 

Bij DAK werken circa 550 medewerkers aan de kwalitatief hoogwaardige dagelijkse opvang en ontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 12 jaar. De volgende werksoorten worden aangeboden: kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, schooltijdenopvang, buitenschoolse opvang, vakantie opvang en diverse vormen van flexibele opvang, zoals weekendopvang en 17 uursopvang. DAK kindercentra is een stichting zonder winstoogmerk. Zij is een degelijke en gezonde maatschappelijke organisatie met een jarenlange traditie.

Werken bij Dak kindercentra betekent werken in een dynamische omgeving waarbij de markt constant in beweging is. We willen de veranderingen graag voorblijven en inspelen op de behoeften van onze klanten. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van ons werk en aan onze medewerkers. Ter vervanging van een collega die de organisatie heeft verlaten is de afdeling Pedagogiek en Kwaliteit op zoek naar een

Beleidsadviseur

24 - 32 uur

 

Je baan
De afdeling Pedagogiek en Kwaliteit wordt aangestuurd door een Stafmanager Pedagogiek en Kwaliteit. Jouw collega’s van de afdeling zijn de Pedagoog, zeven Pedagogisch Coaches, vijf VVE-Coaches en de Adviseur Kwaliteit. Als Beleidsadviseur formuleer je hoogwaardige, onderbouwde (beleids)adviezen en je verwoordt deze in bondige (beleids)notities en -voorstellen die bijdragen aan het realiseren van de visie en strategie van Dak kindercentra. De pedagogische kwaliteit is het leidende uitgangspunt voor jouw adviezen bij het creëren van inhoudelijke en procesmatige samenhang tussen de verschillende organisatieonderdelen en met de omgeving waarin Dak kindercentra opereert. Je haalt input over interne ontwikkelingen op als sparringpartner voor collega’s van de verschillende organisatieonderdelen en voor de Bestuurder en MT-leden. Daarnaast stel je jezelf continu op de hoogte van de externe ontwikkelingen met betrekking tot kinderopvang en kindontwikkeling binnen de sectorale, gemeentelijke, landelijke en juridische context. Je onderzoekt en herkent verbeter- en innovatieve ontwikkelmogelijkheden voor Dak kindercentra. Je bent ambassadeur van de visie, strategie en cultuur van de organisatie in je contacten met de samenwerkingspartners van Dak kindercentra, de netwerken die je opbouwt en kunt goede aansluiting vinden bij in- en externe belanghebbenden op verschillende niveaus.

Je werkzaamheden

  • Schrijven en redigeren van notities, beleidsadviezen en werkinstructies.
  • Adviseren en ondersteunen van Bestuur, MT en middenmanagement bij het voorbereiden, vastleggen en uitvoeren van inhoudelijk (pedagogisch) beleid.
  • Proactief in- en externe ontwikkelingen bijhouden, onderzoeken en analyseren.
  • Projectplannen opstellen en de voortgang van projecten bewaken.
  • Projectwerkzaamheden uitvoeren - in voorkomende gevallen als projectleider.
  • Contacten leggen en onderhouden met stakeholders, netwerken, scholen, gemeenten en overige (lokale en landelijke) instanties, onder ander andere door deelname in adviesgroepen.
  • Ondersteuning bieden aan door de organisatie ingestelde commissies, zoals klachtencommissies en structuur van vertrouwenspersonen.

Jij biedt ons

Je werkt zelfstandig, bent in staat om ‘boven de materie’ te hangen en zowel inhoudelijk als procesmatig de samenhang tussen verschillende beleidsonderdelen te zien en te beschrijven. Je bent communicatief sterk en kunt ‘to the point’ schrijven en helder en scherp formuleren. Je kunt je werk goed organiseren en structureren. Je bent accuraat, flexibel en gericht op samenwerken en verbinden. Je functioneert uitstekend in een omgeving die volop in ontwikkeling is. Je leunt niet graag achterover maar hebt een actieve houding. Je bent gewend om projectmatig te werken en daarin een voortrekkersrol te nemen. Je bent sensitief voor wat er binnen een organisatie speelt en leeft en gaat integer om met de vertrouwelijke en gevoelige bedrijfsinformatie waar je vanuit jouw rol toegang toe hebt. Je kent de sector kinderopvang en de belangrijkste thema’s daarin en hebt een visie op de (pedagogische) beleidsaspecten die daar een bijdrage aan leveren. Je hebt een academisch/hbo+ werk- en denkniveau en bij voorkeur een opleiding op het gebied van pedagogiek/pedagogisch management. Tot slot heb je aantoonbare ervaring in bestuursondersteunende werkzaamheden.

Wij bieden jou

Bij Dak kindercentra kun je rekenen op een professionele en ambitieuze werkomgeving met ruimte voor creativiteit en vernieuwing. De transparante en platte organisatiestructuur zorgt voor een informele samenwerking op alle niveaus. De functie is ingeschaald in schaal 10 van de CAO Kinderopvang en er is na tijdelijke overeenkomsten uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Je vindt bij Dak kindercentra een fijne werkplek in de Haagse binnenstad met winkels en horeca op loopafstand en goede bereikbaarheid met het OV.

Iets voor jou?

Ga jij bovenstaande uitdaging graag aan? Dan vinden wij het leuk om meer van jou te horen. Dak kindercentra heeft de werving en het voorselectietraject van deze vacature uitbesteed aan Van Hek & Lelieveld HR Kinderopvang. Ben je geïnteresseerd? Stuur jouw sollicitatiebrief voorzien van een duidelijke motivatie voor deze vacature en met CV zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor 29 november 2018 naar Van Hek & Lelieveld HR Kinderopvang, ter attentie van Margit de Lange o.v.v. ‘DAKBA04’ via het e-mailadres: 

sollicitatie@vanheklelieveld.nl. Sollicitaties worden direct in behandeling genomen.

Indien je vragen hebt over de vacature dan kun je contact opnemen met Margit de Lange per e-mail: sollicitatie@vanheklelieveld.nl. Zij zal op een passend moment contact met jou opnemen.    

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen wij niet op prijs

 

Meer informatie

https://www.dakkindercentra.nl

<< terug