van Hek & Lelieveld

Finance Workshop: "Meer met cijfers" voor managers en directeuren

U werkt als directeur, locatiemanager, regiomanager, manager HR of beleidsmedewerker in de kinderopvang. Dagelijks geeft u alle aandacht aan de kwaliteit van de uitvoer van het pedagogisch beleid en aan de medewerkers, ouders en kinderen. Door de druk op de kinderopvangbranche wordt echter steeds meer gevraagd van uw financiële kwaliteiten. Heeft u regelmatig te maken met begrotingen, budgetten en rapportages? Denkt en werkt u mee aan het optimaliseren van de kosten en verhogen van bezettingsgraden op uw locatie of afdeling, maar u weet niet precies hoe? Dan is deze Finance workshop speciaal voor de kinderopvang geschikt voor u. U leert om beter mee te denken met betrekking tot het financiële proces en om daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen op de financiële resultaten.

Resultaat

Na het volgen van deze workshop heeft u inzicht in de financiële stuurmiddelen in uw kinderopvangorganisatie en in het systeem van begrotingen en managementrapportages (planning & control) met daarbij aandacht voor PM/kindratio en bezettingsgraden.

  • U heeft inzicht in en kennis van financieel management binnen uw organisatie.
  • U bent een betere gesprekspartner voor uw (financiële) collega’s.
  • U heeft kennis van het opstellen, lezen en interpreteren van begrotingen, budgetten en financiële rapportages.
  • U bent bekend met de planning en controlecyclus.
  • U bent beter in staat gegevens uit financiële overzichten te vertalen in acties waarmee u daadwerkelijk invloed kunt uitoefenen op de resultaten.

Opzet van de workshop

De workshop wordt gegeven door Monique Van Loo RA, Senior Controller en trainer van VH&L HR Kinderopvang. De workshop is geheel afgestemd op de praktijk van de kinderopvang en zal vooral pro-actief zijn. Aandacht zal worden besteed aan een deel theorie, waarna direct over wordt gegaan op praktijkcases en casuïstiek. De groep is klein, zodat er ook voldoende gelegenheid voor het delen van eigen ervaringen en vragen.

Tijdsbesteding

De workshop vraagt van u een tijdsbesteding van één dag (training) en op een nader te bepalen moment één uur persoonlijke coaching. Vooraf wordt u verzocht een vragenformulier in te vullen om de inhoud van de workshop goed af te stemmen op de opleidingswensen. Na de trainingsdag wordt u gevraagd een huiswerkopdracht uit te werken, die enkele uren tijdsbesteding zal vragen. Dit huiswerk is dan (mede) de input voor de persoonlijk coaching.   

Data en plaatsen

Wij hebben een aantal workshopdagen gepland waarop u kunt inschrijven:

Donderdag 17 januari 2019 in Zoetermeer

Dinsdag 25 juni 2019 in Zoetermeer

Heeft u belangstelling, maar ziet u geen passende datum of locatie? Laat het ons alstublieft weten! Wij kijken graag naar de mogelijkheden. 

Voor de workshop geldt een minimale deelname van 4 deelnemers en maximaal 6 deelnemers.

Investering

Voor de workshop (één trainingsdag en één uur persoonlijke coaching), inclusief een lunch op de trainingsdag, betaalt u € 495,- per deelnemer exclusief btw.

Pakket “meer met cijfers”

VH&L biedt tevens een maatwerkpakket “meer met cijfers” aan voor kinderopvangorganisaties.

  • Een incompany workshop “meer met cijfers”.
  • Een coachingstraject on the job door ervaren financials.  

Na een intakegesprek op uw locatie kunnen wij een maatwerkvoorstel voor dit product voor u uitwerken.

Meer informatie en aanmelden

Wij hopen u of uw collega te mogen verwelkomen! Klik hier voor aanmelden. Voor meer informatie kunt u bellen met Van Hek & Lelieveld HR Kinderopvang, officemanagement, Tel: 079 - 362 26 43.