van Hek & Lelieveld

Trainingen

Trainingen op het gebied van HR, management en klantgerichtheid
VH&L verzorgt samen met één of meer vaste trainingsbureaus trainingen op het gebied van management en HR. Geheel naar uw wensen wordt een projectvoorstel ontwikkeld voor een training of een trainingsconcept. De trainingen worden op maat gemaakt en in-company gegeven. Wij gaan uit van ongeveer 12 deelnemers per training.

Voorbeelden van trainingen zijn: 


-  Klantgerichtheid: “denken als Disney in de Kinderopvang”. Deze training wordt in   modules aangeboden in een maatwerk totaal concept. Zo wordt de klantgerichte visie via de strategie en het personeels- en opleidingbeleid in de cultuur van de organisatie gebracht. De opleidingsmodules worden verzorgd door een extern trainingbureau dat is gespecialiseerd in Hospitality.
De opleidingsmodules bestaan uit:
1.     Op strategisch niveau : uitwerken van een missie en  
        een visie en managen van veranderingsprocessen.
2.     Op managementniveau: trainen en coachen op het 
         gebied van leiderschap.
3.     Op managers en medewerkersniveau: Door middel van forumtheater worden medewerkers bewust van de knelpunten, de verantwoordelijkheden en dilemma’s die spelen bij de klantgerichtheid binnen de kinderopvang. De kick-off bijeenkomst kan fungeren als een inspirerende draagvlakbijeenkomst voor een vervolgtraject om de klantgerichtheid binnen de kinderopvang te verbeteren.

VH&L draagt daarbij, indien gewenst, zorg voor het doorvoeren van de klantgerichte visie in personeelsbeleid en in de HR-, opleidings- en ontwikkelinstrumenten in de organisatie. Als voorbeeld kan een jaarprogramma worden ontwikkeld waarin op diverse momenten de gastgerichtheid onder de aandacht wordt gebracht en wordt geëvalueerd.  Wij komen graag geheel vrijblijvend bij u langs om hier meer over te vertellen en voor het maken van een voorstel. 

- Effectief voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

- Voeren van POP gesprekken.

- Verzuimgesprekken voeren

- Werken met competenties.

- Selectiegesprekken voeren.

- De manager als coach

 

Heeft u een wens voor andere in company training? Wij bieden naast de genoemde trainingen meer mogelijkheden op het gebied van management, HR en gastgerichtheid, geheel naar uw wensen. Bel voor meer informatie met Margit de Lange, senior HR consultant, telefoon 079-3622643. Wij komen graag bij u langs om onze mogelijkheden persoonlijk toe te lichten.

Terug naar onze werkwijze