van Hek & Lelieveld

Verslag Themamiddag Kinderopvang "Focus op 2017"

 

KOM NAAR DE THEMAMIDDAG KINDEROPVANG

OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2016 : "Fit in 2017"

'Duurzame inzetbaarheid '

 

Van Hek & Lelieveld HR Kinderopvang organiseerde ook in 2016 weer de themamiddag "Focus op ...2017!" voor de kinderopvangbranche in samenwerking met diverse partners. 

Wat hield de themamiddag in? 

Directeuren, managers, P&O-ers, controllers en staf/beleidsmedewerkers ontmoetten elkaar tijdens deze middag, deelden kennis met elkaar, wisselden contacten uit en werden bijgepraat door diverse sprekers over actuele thema's die vooral zijn gericht op de management- en bedrijfsmatige kant van de kinderopvang, in de vorm van een plenair gedeelte en interactieve workshops. 

Het Thema was: 'Fit in 2017', Duurzame inzetbaarheid 

Duurzame inzetbaarheid staat bij veel organisaties in Nederland als prioriteit op de agenda, ook in 2017. Dit blijkt o.a. uit HR benchmarkonderzoek. De maatschappij verandert, wordt steeds digitaler, sneller, flexibeler. De economie verandert. De arbeidsmarkt verandert, wordt steeds meer divers, ouder, grijzer en mobieler. Waar het 30 jaar geleden nog heel gewoon was om een baan te hebben voor het leven, switchen werknemers nu regelmatig van de ene naar de andere werkgever. De Kinderopvangbranche heeft de afgelopen jaren meegemaakt dat veel werknemers door marktomstandigheden hiertoe werden gedwongen en daarmee werd de afhankelijkheid en kwetsbaarheid van vele medewerkers in de branche ineens heel zichtbaar.

Baanzekerheid verandert in werkzekerheid. Dit vraagt om een andere visie, een ander beleid en om een andere aanpak van zowel werkgevers als werknemers.

Vanuit de overheid worden medewerkers en organisaties al langere tijd gestimuleerd te werken aan duurzame inzetbaarheid. Organisaties spelen in hun HR beleid hier steeds meer op in. Vanuit nieuwe invalshoeken worden methodieken en HR instrumenten ingezet om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te realiseren. 

Duurzame inzetbaarheid betekent aandacht voor mobiliteitsmogelijkheid binnen en buiten de organisatie en voor ontwikkeling. Duurzame inzetbaarheid betekent ook speciale zorg voor oudere werknemers en hen tot de pensioendatum met plezier en effectief kunnen laten meewerken. Duurzame inzetbaarheid betekent werken met gezonde en vitale en bevlogen medewerkers. Duurzame inzetbaarheid betekent ook uw medewerker kennen, kunnen meten van ontwikkelingen en inzicht hebben in het effect van HR instrumenten, door het opzetten van goed werkbare digitale systemen.

Het programma was: 

11.00 uur        De ontvangst

11.30 uur        Welkom en inleiding over het thema van de dag:

                         'Fit in 2017', Duurzame inzetbaarheid   

                         Monique Van Loo - Van Hek & Lelieveld 

11.45 uur        Lezing: 'Vitaliteitsmanagement als middel voor duurzame

                         inzetbaarheid'  - Karen Reichert, Human Capital Training & Advies 

                         Deze lezing gaat in op de vraag wat vitaliteitsmanagement is. De

                         waarde van amplitie wordt toegelicht. Aan de hand van een model

                         wordt ingezoomd op het in balans houden van taakeisen en

                         energiebronnen om medewerkers vitaal en duurzaam inzetbaar te

                         houden.             

12.15 uur       Toelichting over het verdere programma (de workshoprondes)

12.20 uur       Tijdens een uitgebreide lunch heeft u de gelegenheid om contacten

                         te leggen met uw kinderopvang collega's en de sprekers 

13.20 uur       Drie interactieve workshop rondes (de thema's vindt u hieronder).

                        Tussen de drie workshoprondes is een pauze van 20 minuten  

                        (13.20-14.30 uur - 14.50-16.00uur - 16.20 - 17.30 uur)

17.30 uur       Een afsluitende borrel.

 

Thema's workshop rondes 

Er waren drie interactieve workshopsrondes van allen 70 minuten. Deelnemers konden aan drie van de zes aangeboden workshops deelnemen. 

Workshop 1 - Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid 

Begrippen die de afgelopen jaren erg in zwang waren en niet zonder reden. Het is niet alleen noodzakelijk omdat er krapte op de arbeidsmarkt is, maar ook om het werk leuk en uitdagend te houden. De volgende vraag is dan hoe blijft het werk leuk en uitdagend?

Mobiliteit is een randvoorwaarde om duurzame inzetbaarheid te realiseren. Maar wat houdt mobiliteit nu in en hoe realiseer je mobiliteit en wie is daar nu verantwoordelijk voor? Zijn er best practices of best fits?

In een interactieve workshop zullen Dik en Barteld deze vragen samen met de deelnemers in de workshop beantwoorden. Ze zullen hun ervaring bij het implementeren van mobiliteitsbeleid bij organisaties in verschillende branches met u delen.

Uitgangspunt is dat u met de gedeelde ervaringen van Dik en Barteld en uw mededeelnemers uw mobiliteit verder kan implementeren binnen uw organisatie.

Ro Ad - Barteld Dijkman en Dik Roseboom (www.ro-ad.nl)

Ro-Ad is een Adviesbureau en Arbodienst. De expertise van Ro-Ad richt zich op arbeidsparticipatie in de brede zin. Dus niet alleen verzuimbegeleiding maar juist ook het voorkomen van verzuim door een goed HR beleid te hanteren. Daar past advisering op het gebied van strategisch HRM en HRD bij, maar ook het wijzigen of opnieuw inrichten van processen bij werkgevers zodat het welzijn van de medewerkers gewaarborgd is en ook de doelstellingen van de organisatie gehaald worden.

Barteld Dijkman is organisatie adviseur en heeft jaren lang ervaring met vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en employability. Hij heeft voor veel organisaties uit verschillende branches projecten uitgevoerd in het kader van sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid. Naast het ontwikkelen van visie en strategie voor organisaties is Barteld beleidsmatig en operationeel actief. In de workshops komen dus ook praktische onderwerpen aan de orde.

Dik Roseboom is arbeidsdeskundige en bedrijfskundige en adviseert al vele jaren werkgevers over hoe zij moeten om gaan met hun medewerkers, met als doel om een hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim te bereiken. Naast het adviseren en opstellen van beleidsplannen is Dik actief in het uitvoeren van complexe verzuimdossiers en het uitvoeren van bezwaar- en beroepszaken tegen het UWV.

Workshop 2 - Samenwerken binnen (zelfsturende) teams en duurzame inzetbaarheid

Een goed contact en een goede samenwerking met collega's geeft energie! Maar wat vormt de basis van een goede samenwerking? Waar moet u op letten? En: zelfsturing, willen we dat? U wordt aan het denken gezet en gevraagd mee te denken tijdens deze interactieve presentatie! 

Cascade training & coaching - Janine Hovius (www.cascadetrainingencoaching.nl)

Als trainer en coach draagt Janine Hovius bij aan probleemoplossing en prestatieverbetering binnen bedrijf en organisatie. Haar visie is dat plezier in en op het werk onlosmakelijk verbonden is met het leveren van kwaliteit. Onder de bedrijfsnaam Cascade begeleidt en ondersteunt zij individuele medewerkers en teams op het gebied van communicatie, samenwerking en leiderschap. Haar werkwijze is integer, praktisch en krachtig waarbij humor zeker niet vergeten wordt. 

Workshop 3 - Het creëren van betrokkenheid en bevlogenheid ter bevordering van duurzame inzetbaarheid 

De workshop ‘Het creëren van betrokkenheid en bevlogenheid ter bevordering van duurzame inzetbaarheid’ gaat in op de rol die leiders kunnen innemen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Vragen die aan de orde komen zijn:

-       Hoe draag je zorg voor betekenisvol werk?

-       Hoe bevorder je autonomie?

-       Hoe stimuleer je ontwikkeling van medewerkers?

-       Hoe bereik je vooruitgang in je organisatie?

De workshop biedt praktische tools om in de eigen organisatie mee aan de slag te gaan.

Human Capital Training & Advies - Karen Reichert (www.humancpital-ta.nl)

Karen Reichert is eigenaar van HUMAN CAPITAL Training & Advies. Ze traint, coacht en adviseert organisaties om het beste uit hun medewerkers te halen, om daarmee tot optimale motivatie en excellente prestaties te komen. Dit doet ze vanuit de visie: Waarderen wat er is, ontdekken wat er kan. Door voort te bouwen op successen en oog te hebben voor talentontwikkeling, begeleidt ze organisaties op weg naar duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Haar expertise ligt op het terrein van cultuurverandering, leiderschap en communicatie.

Speciaal voor de kinderopvang ontwerpt ze trainingstrajecten die hun resultaat bewezen hebben.

Workshop 4 -  Gezondheidsmanagement: BRAVO voor vitale en actieve medewerkers

Gezondheidsmanagement is gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl en daarmee de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen. TNO heeft berekend dat gezondheidsmanagement projecten zich gemiddeld binnen 1 jaar terugverdienen. Denk daarbij aan: afname verzuim, betere prestaties, meer betrokkenheid en motivatie en goed werkgeverschap.

De workshop biedt een praktische leidraad voor de aanpak en borging van gezondheidsmanagement in uw organisatie. De stappen en hulpmiddelen die aangereikt worden, maken het ook voor kleinere organisaties mogelijk om een goed gezondheidsmanagement op te zetten. De workshop biedt diverse –budget neutrale- adviezen met betrekking tot Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning; u kunt er na afloop direct mee aan de slag in uw eigen organisatie.

Marieke Bergman - Marcant, bureau voor coaching, advies & training – (www.marcant.nu)

Marieke Bergman is als organisatiepsycholoog al bijna 10 jaar met succes en plezier werkzaam vanuit haar eenmanszaak Marcant. Zij verricht vanuit verschillende rollen (adviseur, projectleider, coach) opdrachten op het brede terrein van werk, gezondheid, organisatieontwikkeling en hrm. Huidige en recente opdrachtgevers zijn o.a. de sociale partners in de woningcorporatiesector, arbodienst Beter, Technische Universiteit Eindhoven en Sportfondsen Nederland. Voordat ze startte met Marcant werkte ze als hr-manager, organisatieadviseur en als leidinggevende in de zakelijke dienstverlening.   

Workshop 5 - ICT en digitalisering als HR ondersteuning, STERK IN HR!

Een ontmoeting met de winnaar van het MKB Idee 2014 en de Kinderopvang Branche winnaar van het Nationale Business Success Award Instituut.  Ontmoet Diana Vredenbregt van Kinderopvang De Ronde Venen en Petra Anemaat van Trema Kinderopvang tijdens de interactieve Bitcare Personeel Workshop. Beide organisaties zullen laten zien hoe ze HR - ICT hebben vorm gegeven door Bitcare Personeel in te zetten als HR- en salarispakket.

Door middel van concrete HR vraagstukken die in de praktijk spelen, zullen Diana en Petra antwoord geven hoe zij dit hebben aangepakt. Joan Bassa van Bitcare zal dit vervolgens demonstreren in Bitcare Personeel.

Aan het einde van de workshop heb je kunnen zien hoe HR - ICT  bijdraagt in de digitalisering van de Kinderopvang, de flexibilisering van de arbeidsmarkt, de tevredenheid van de medewerkers en dat je als verantwoordelijke voor de HR in de Kinderopvang heel simpel sterk kunt zijn in HR.

Kinderopvang De Ronde Venen - Diana Vredenbregt (www.kinderopvangderondevenen.nl)

Diana is sinds 2001 eigenaar van de Kinderopvang De Ronde Venen. Met twee locaties biedt De Ronde Venen zowel kinderopvang van 0-4 jaar als BSO aan. Diana is er met Bitcare in geslaagd om haar organisatie volledig digitaal te laten werken door optimaal gebruik te maken van alle functionaliteiten die Bitcare biedt. Hier verteld ze jullie graag over. 

Trema Kinderopvang - Petra Anemaat (www.trema.org)

Met meer dan 10 jaar P&O werkervaring bij Trema Kinderopvang is Petra echt een deskundige te noemen. Petra weet wat een nauwkeurige en correcte P&O administratie met zich meebrengt en is inmiddels gewend om snel te schakelen bij wetswijzigingen. Trema Kinderopvang is begin dit jaar overgestapt naar Bitcare en Petra deelt graag haar ervaringen. 

Bitcare - Joan Bassa (www.bitcare.com)

Bitcare is een jonge ambitieuze organisatie die een volledig online geïntegreerd product maakt voor de kinderopvang in Nederland en Belgie. Met Bitcare ben je ervan verzekerd te beschikken over de nieuwste generatie software waarbij het ook mogelijk is om de personeels (HR)- en salarisadministratie te voeren. Met Bitcare en Bitcare Personeel beschikt de kinderopvang over dé totaaloplossing voor het management, pedagogisch medewerkers en ouders. Bitcare verbetert de samenwerking en communicatie met alle betrokkenen door het bieden van een online product en specifeke apps die altijd en overal beschikbaar is. Bitcare is eenvoudig in gebruik en werkt tijd- en kostenbesparend.

Drie jaar geleden werd Joan de vraag gesteld of ze mede-eigenaar wilde worden van Bitcare. Een volmondig ‘ja’ was haar antwoord. Met haar jarenlange ervaring in de software industrie bij Exact weet Joan als geen ander wat goede software moet doen voor bedrijven. Met de huidige technologische ontwikkelingen, de veranderende markt en de wensen en eisen van gebruikers zal Joan laten zien waar een product van deze tijd aan moet voldoen. Bitcare is het antwoord voor de Kinderopvang met ambitie. 

Workshop 6 - The Accountability Way (persoonlijk eigenaarschap)

De workshop ‘The Accountability Way’ gaat in op de rol die leiders èn medewerkers kunnen innemen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. En het mooie is, deze denkwijze heeft ook grote impact op andere onderwerpen binnen de organisatie. Leidraad tijdens deze workshop zijn de volgende vier vragen:

-       Welke realiteit heb ik te erkennen?

-       Hoe draag ik bij aan het probleem/oplossing?

-       Wat kan ik anders doen?

-       Waar neem ik verantwoordelijkheid voor en wanneer?

Gezamenlijk gaan we deze vragen toepassen op een aantal herkenbare situaties met als doel geïnspireerd en met relevante handvatten weer aan het werk te gaan.

Partners in Leiderschap - Monique Van Loo (www.partnersinleiderschaps.nl, www.vanheklelieveld.nl)

Monique Van Loo is partner bij Partners In Leiderschap. Ze adviseert, coacht en traint organisaties te denken en doen op basis van Accountability (in het Nederlands ook wel aangeduid als ‘persoonlijk eigenaarschap’) en zo de gewenste en noodzakelijke resultaten te halen. In haar werk zet ze graag haar rust en analytische blik in. Door mensen te bevragen en de situatie onder woorden te brengen wordt de volgende (dan logische) stap zichtbaar. Termen als “gericht op kernresultaten” en “wat kan ik anders doen om het doel te bereiken?” zijn belangrijk voor Monique, waarbij ze altijd zoekt naar de manier om jou te laten zien dat jij de kracht altijd al bij je hebt gedragen.

Monique is registeraccountant en zet haar finance kennis en ervaring ook in als senior controller bij Van Hek & Lelieveld, met een specialisatie in kinderopvang, zorg en onderwijs.

Locatie 

De themamiddag vond plaats op een sfeervolle locatie: Retraiterie Rottemeren, Rottedijk 11 in Bleiswijk. . 

Overig

Tijdens deze themamiddag hebben wij 50 deelnemers ontvangen.