van Hek & Lelieveld

Format voor het werken met de Jaarurensystematiek Kinderopvang 2018

     

EXCEL document voor het registeren van de gewerkte uren volgens de jaarurensystematiek (JUS) voor kinderopvangorganisaties. 

Met de invoering van de jaarurensystematiek enige jaren geleden in de CAO Kinderopvang heeft een HR consultant van VH&L een EXCEL format ontwikkeld. Hierin kunnen de (flexibele) gewerkte uren, verlof uren, verzuim en bijzonder verlof uen in 1 overzicht bij worden gehouden per medewerker en voor de totale organisatie. Bij het EXCEL format hoort een document met een toelichting op de jaarurensystematiek en op de werking van het format. 

Voor  het aanleveren van het Excel document en de schriftelijke toelichting over het werken met de Jaarurensystematiek 2018 vragen wij een bijdrage per organisatie van € 40,- exclusief btw.

Wilt uw organisatie de documenten ontvangen? Dan ontvangen wij graag hierover uw bericht.  

Wij kunnen tevens format documenten aanleveren om een regeling te ontwikkelen voor uw organisatie voor het werken met de jaarurensystematiek. Ook kunnen wij u hier verder over adviseren.  

Heeft u vragen hierover? Bel of mail ons gerust. Uw reactie zien we graag tegemoet via ons e-mail adres: hr@vanheklelieveld.nl.

Hartelijk groet,

Margit de Lange